Filosofia

Inici  >>  Filosofia

La nostra filosofia

El projecte Universitat – Escola va ser guardonat amb el reconeixement de l’Escola Normal de la Generalitat.

El guardó descansa sobre els principis d’educació en els valors de la cultura democràtica, de catalanitat i vinculació amb l’entorn, i de renovació pedagògica i metodològica. Els objectius són promoure les experiències innovadores en la formació inicial del professorat i reconèixer públicament la tasca de l’Escola Normal de la Generalitat durant la Segona República (1931-1939), i també representa un intent de recuperar la memòria històrica en l’àmbit educatiu. Este guardó distingeix la tasca dels educadors que fomenten aquets valors. 

El premi és una iniciativa de l’Associació d’Amics de l’Escola Normal de la Generalitat i està organitzat per les facultats d’Educació i de Formació del Professorat de les universitats catalanes, amb la col•laboració de la Generalitat.

Els eixos que fonamenten el nostre projecte són:

BASADA EN LA CONFIANÇA EN LES PERSONES. PARTICIPATIVA I ACOLLIDORA.

El projecte “Habitem el pati, habitem la ciutat” ha estat guardonat com a millor iniciativa d’Educació primària pel Premi Barcelona Innovació Educativa, el 2018.

La comunitat educativa es gestiona a partir de la Junta Gestora i del Consell Escolar on es preveu que els acords es puguin assolir per consens. La participació de la comunitat no es limita a la pròpia comunitat educativa sinó que s’amplia a persones voluntàries, centres educatius, universitats, moviments i xarxes, amb els que compartim projectes.S’afavoreix la participació de l’alumnat a partir de les propostes metodològiques i organitzatives.

La participació dels mestres a través de sessions de treball de l’equip i amb les famílies (espais de treball i reflexió compartida).

La participació de les famílies a través de propostes diverses, espais d’informació i diàleg, participació en activitats amb l’alumnat i des de la gestió de les comissions mixtes.

PRÀCTIQUES EDUCATIVES CENTRADES EN EL LIDERATGE DE L’INFANT DEL SEU PROPI APRENENTATGE.

sentits-oida

Optem per aquelles pràctiques en les que l’infant és el motor del seu aprenentatge: espais d’aprenentatge, propostes de treball i treball per projectes, sota l’aixopluc del teixit d’aula que permet dotar de coherència i significat les diferents accions que s’esdevenen a l’aula.La participació en el propi procés d’avaluació del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat es propicia des de P3, tant en el desenvolupament com en l’avaluació a nivell oral. A partir de l’educació primària l’alumnat participa en l’informe d’avaluació que es lliura a les famílies sent l’infant el que lideri el seu procés d’aprenentatge. Les pràctiques pedagògiques del centre, estan basades en el protagonisme de l’infant que aprèn i regula el seu propi procés, a partir de fer-lo conscient dels objectius, permetent-lo seleccionar i planificar les accions i implicant-lo en l’avaluació. Entenem que aquests són factors claus per el lideratge de l’aprenentatge dels infants, que l’han de permetre avançar i el doten d’eines de progrés.

COMPROMESA AMB LA SOCIETAT

pati-muelle
L’educació s’emmarcarà en un àmbit coherent de transmissió i pràctica dels valors humans. Es fomentarà l’esperit crític i la coresponsabilitat, fent-nos conscients del nostre compromís vers un món millor a través de l’exercici de la nostra responsabilitat en cadascun dels projectes.La inclusió és un dels valors fonamentals del nostre projecte i tan les pràctiques com les polítiques del centre van encaminades en fer de l’escola un espai que respongui a tot l’alumnat i a les seves famílies.

  • A través de la participació en projectes de l’entorn proper.
  • Fomentant el voluntariat i els projectes de cooperació.
  • Fent-nos conscients de la necessitat d’una alimentació saludable i de tenir cura del medi ambient.
  • Participant en la formació de nous professionals i oferint-nos com a centre formador d’alumnat de pràctiques.

Créixer com a comunitat que s’implica més enllà de l’escola, entenent que la millora del territori incideix en la millora de tots els individus i que la força col•lectiva fa que els objectius comuns s’assoleixin amb èxit, amb el projecte + Educació.