APORTACIÓ FAMÍLIES I ESPAI MIGDIA

Inici  >>  APORTACIÓ FAMÍLIES I ESPAI MIGDIA

Material i sortides: 215 euros (entre el 15 de juliol i el 30 de setembre) 

Colònies a part.

Menjador: Usuaris fixos: 129,1 euros al mes. Els rebuts es
domiciliaran des de l’escola. Els usuaris eventuals podeu
comprar tiquets a la coordinadora de menjador

Usuaris 4 dies 103,28 €
Usuaris 3 dies  77,46 €

El preu diari pels eventuals surt al preu de 7,80 euros diaris.
També es poden comprar abonaments de 10 dies per un cost de 76 euros.

Preu segons dies de la setmana:
– Usuaris de 5 dies setmanals: 129,1 euros
– Usuaris de 4 dies setmanals: 103,28 euros
– Usuaris de 3 dies setmanals: 77,46 euros

Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants que utilitzen el servei de manera  fixa.

Quota familiar de l’AMPA:  30 euros.

Ludoteca: (de 16:30 a 17:30h.) 32 euros mensuals pels infants que utilitzen el servei de manera  fixa