PROJECTES ACTUALS

Inici  >>  PROJECTES ACTUALS

La nostra escola té un ferm compromís amb la innovació educativa i es defineix com una institució en constant creixement i evolució.

La implantació de nous projectes respon a aquest esperit de reflexió constant per a la millora.

Actualment, el projectes que estan en ple funcionament són.

araArt

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt”. L’impulsa la Direcció General d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües i la Direcció General de Formació Professional amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

El programa d’innovació “araArt” promou la transformació dels centres educatius a partir de les arts.

A l’escola La Maquinista desenvolupem el programa de la mà de la Fàbrica de creació i l’institut Vapor del Fil

F.A.I.G (Fer i Aprendre Imaginant Globalment)

Consulta el web del programa aquí